Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng các mối quan hệ bền vững với khách hàng bằng cách:

  • Tạo ra “ Sự khác biệt ”
  • Tạo ra môi trường làm việc thân thiện với khách hàng
  • Xây dựng chiến lược dịch vụ khách hàng
  • Xây dựng văn hóa ứng xử với khách hàng
KINH DOANH MIỀN BẮC

Mr Ngọc Hùng
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0988 985 888

Mr Nhật Linh
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0946 008 822

Ms Hạnh My
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0968 015 896

KINH DOANH MIỀN NAM

Mr Bá Tài
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0909 228 850

Ms Huyền Chi
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0985 626 945

KINH DOANH MIỀN TRUNG

Chưa có nick hỗ trợ nào!

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr Hồng Minh
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0984 685 626