Hiển thị sản phẩm/trang Sắp xếp

Polycom RMX 1800

Hỗ trợ các chuẩn H.263++,H.264.../ Băng thông cuộc gọi từ 64kbps to 6Mbps / 50 điểm HD1080p/30fps, 100 điểm 720p/30fps ở chế độ(CP) / Điều khiển 200 điểm đầu cuối (SD) / Hỗ trợ 300 điểm voice

0 VND

| Xem chi tiết

Polycom RealPresence GROUP 700

Group 700 HD codec /Camera Polycom EagleEye IV /Microphone array multicast /People + Content IP /Remote control /Cables and accessories attached.

0 VND

| Xem chi tiết

Polycom RealPresence GROUP 500

Group 500 HD codec /Camera Polycom EagleEye IV /Microphone array multicast /People + Content IP /Remote control /Cables and accessories attached.

0 VND

| Xem chi tiết

Polycom RealPresence GROUP 300

Group 300 HD codec /Camera Polycom EagleEye IV /Microphone array multicast /People + Content IP /Remote control /Cables and accessories attached.

0 VND

| Xem chi tiết

Polycom RealPresence GROUP 300 Acoustic

Group 300 HD codec /Camera Polycom Acoustic /Microphone array multicast /People + Content IP /Remote control /Cables and accessories attached.

0 VND

| Xem chi tiết

Polycom RealPresence GROUP 310

Group 310 HD codec /Camera Polycom EagleEye IV- 4x /Microphone array multicast /People + Content IP /Remote control /Cables and accessories attached.

0 VND

| Xem chi tiết

KINH DOANH MIỀN BẮC

Mr Ngọc Hùng
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0988 985 888

Mr Nhật Linh
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0946 008 822

Ms Hạnh My
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0968 015 896

KINH DOANH MIỀN NAM

Mr Bá Tài
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0909 228 850

Ms Huyền Chi
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0985 626 945

KINH DOANH MIỀN TRUNG

Chưa có nick hỗ trợ nào!

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr Hồng Minh
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0984 685 626