Hiển thị sản phẩm/trang Sắp xếp

Aver VC520

Camera chuyên nghiệp cho cuộc họp hội nghị truyền hình

Vui lòng liên hệ

| Xem chi tiết

Aver EVC950

AVer EVC950 codec / Camera full HD1080p with 18x total Zoom / 01 EVC microphone array / Remote control / Power adapter, cables.

Vui lòng liên hệ

| Xem chi tiết

Aver EVC350

AVer EVC350 codec / Camera full HD1080p with 18x total Zoom/ 01 EVC microphone array / Remote control / Power adapter, cables.

Vui lòng liên hệ

| Xem chi tiết

Aver EVC150

Aver EVC150 codec / Camera full HD1080p with 18x total Zoom / 01 EVC microphone array / Remote control / Power adapter, cables.

Vui lòng liên hệ

| Xem chi tiết

Aver EVC900

AVer EVC900 codec / Camera PTZ 2Mpx HD1080p / 01 EVC microphone array / IR remote control with batteries / Power adapter, cables / Camera mounting kit

Vui lòng liên hệ

| Xem chi tiết

Aver EVC300

AVer EVC300 codec / Camera PTZ 2Mpx HD1080p / 01 EVC microphone array / IR remote control with batteries / Power adapter, cables / Camera mounting kit

Vui lòng liên hệ

| Xem chi tiết

KINH DOANH MIỀN BẮC

Mr Ngọc Hùng
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0988 985 888

Mr Nhật Linh
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0946 008 822

Ms Hạnh My
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0968 015 896

KINH DOANH MIỀN NAM

Mr Bá Tài
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0909 228 850

Ms Huyền Chi
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0985 626 945

KINH DOANH MIỀN TRUNG

Chưa có nick hỗ trợ nào!

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr Hồng Minh
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0984 685 626