Aver EVC150

Liên hệ

Aver EVC150 codec / Camera full HD1080p with 18x total Zoom / 01 EVC microphone array / Remote control / Power adapter, cables.

Khuyến mại:

Giới thiệu với bạn bè

Sản phẩm cùng loại

Aver VC520

Camera chuyên nghiệp cho cuộc họp hội nghị truyền hình

Aver EVC950

AVer EVC950 codec / Camera full HD1080p with 18x total Zoom / 01 EVC microphone array / Remote control / Power adapter, cables.

Aver EVC350

AVer EVC350 codec / Camera full HD1080p with 18x total Zoom/ 01 EVC microphone array / Remote control / Power adapter, cables.

Aver EVC150

Aver EVC150 codec / Camera full HD1080p with 18x total Zoom / 01 EVC microphone array / Remote control / Power adapter, cables.

KINH DOANH MIỀN BẮC

Mr Ngọc Hùng
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0988 985 888

Mr Nhật Linh
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0946 008 822

Ms Hạnh My
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0968 015 896

KINH DOANH MIỀN NAM

Mr Bá Tài
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0909 228 850

Ms Huyền Chi
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0985 626 945

KINH DOANH MIỀN TRUNG

Chưa có nick hỗ trợ nào!

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr Hồng Minh
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0984 685 626