Dùng hội nghị truyền hình còn nhiều rào cản

Vài năm gần đây, Việt Nam đã đưa ra nhiều chương trình cải cách hành chính gắn với việc triển khai ứng dụng CNTT vào quy trình tái cơ cấu, phát triển dịch vụ công, các hoạt động hành chính... Và trong đó, vấn đề ứng dụng công nghệ hội nghị truyền hình (HNTH) nhằm giảm bớt chi phí tổ chức, thời gian đi lại đối với các cuộc họp, hội nghị, hội thảo… cũng đang được đặt cấp thiết.

 

21:14 | 09.11.2014
Tags:
KINH DOANH MIỀN BẮC

Mr Ngọc Hùng
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0988 985 888

Mr Nhật Linh
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0946 008 822

Ms Hạnh My
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0968 015 896

KINH DOANH MIỀN NAM

Mr Bá Tài
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0909 228 850

Ms Huyền Chi
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0985 626 945

KINH DOANH MIỀN TRUNG

Chưa có nick hỗ trợ nào!

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr Hồng Minh
Chat với Hỗ trợ khách hàng 0984 685 626